DIPLOMERAD HSP-TERAPEUT, 1 ÅR

Är du högkänslig? Längtar du efter att lära dig mer om ditt personlighetsdrag och börja använda sin sensitiva begåvning till din fördel, både privat och yrkesmässigt? Tänk om
du, genom att vara du, kan bidra till andra som längtar efter vägledning, stöd och hjälp?

SYFTE MED UTBILDNINGEN
Den här utbildningen syftar till att ge dig de erfarenheter, kunskaper och färdigheter som krävs som HSP-terapeut, med din egen högkänslighet och utveckling som grund och med känsloterapi och förändringsterapi som inriktning.

DELA DIN GÅVA MED VÄRLDEN!
Som högkänslig har du fått en speciell gåva som innebär att du känner av hur andra människor mår. Du har säkert fått höra att ”det alltid känns bättre när jag har pratat med dig!”, oavsett om du bara lyssnade eller gav konkreta råd till personen som satt framför dig. Ibland känns det lätt att få vara ett bidrag till någon. Andra gånger kan det kännas som att du lämnas med en tyngd, samtidigt som personen som just ”pratat av sig” går lättad från ert möte.

KONKRETA VERKTYG OCH METODER
Under utbildningen till HSP-terapeut lär du dig hur du kan hantera andra människors sinnesstämningar, tankar, känslor, problem, krämpor, draman och trauman med lätthet. Vi ger dig konkreta verktyg och metoder som gör att du som högkänslig terapeut kan var den tillgång, både till dig själv och till andra (samtidigt), som du kom hit för att vara. För det är precis så vi ser det.

Den här utbildningen syftar inte till att lära dig att ha förtroliga samtal med människor och få dem att må bättre. Det kan du redan! Det utbildningen handlar om är att lära dig att vara i din storhet, din kraftfullhet och i din medvetenhet. Den handlar om att lära dig att lita till och utveckla din intuition så att du kan använda den i mötet med klienten. Den handlar också om att lära dig att kommunicera utifrån dina behov som högkänslig, så att du inte behöver trassla in dig i draman, trauman och annat som gör känns tungt.

VILKA ÄR VI?
Vi, Malin Sandell och Ina Elverljung, är högsensitiva terapeuter med fokus på den högkänsliga människan som en gåva till den här världen. Vår vision är att skapa en planet där olikheter ses som tillgångar istället för något dysfunktionellt, som det ofta gör i samhället idag. Vi vill att alla människor i världen (inklusive högkänsliga) ska få vara sig själva, gå från offerroll till huvudroll och leva sina största liv. För att det ska fungera behöver vi gå bortom begreppet normalitet och istället fokusera på det som är unikt med var och en av oss och se varje individs gåvor som ett bidrag till helheten.

Vi har utvecklat flera unika metoder att arbeta med högkänsliga på djupet. Vi hoppar över kallpratet (vi högkänsliga är ändå inte bra på att prata väder och vind) och tar klienten direkt till kärnan och låter hen utforska livet ur helt nya synvinklar. Vår vägledning brukar beskrivas som intuitiv, träffsäker, tillåtande och konkret.

De metoder vi använder oss av handlar om att släppa taget och inte ta ansvar (plocka på sig) andra människors problem. Detta skapar ett tillåtande, ickedömande ”space” som gör att klienten är fri att förändra den hen längtar efter att förändra med vår vägledning. Resultatet blir lätthet och frigörelse för både terapeut och klient.

VEM KAN GÅ UTBILDNINGEN?
Vår utbildning till diplomerad HSP-terapeut vänder sig till dig som vill få konkreta verktyg och metoder att hantera din egen högkänslighet med lätthet samt att bidra till andra att kunna göra detsamma. Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att gå den här utbildningen.

VAD INNEHÅLLER I UTBILDNINGEN?

 • Känsloterapi med tanke- och känslohantering
 • Förändringsterapi och förändringsprocesser
 • Egenterapi och självkännedom (Erfarenhetsbaserad kunskap och personutveckling)
 • Utbildning i personlighetsdraget HSP (Highly Sensitive Person)
 • Medvetet ledarskap och din roll som terapeut
 • Samtalsmetodik
 • Intuitionsarbete och medvetandeutveckling
 • Drama- och traumahantering
 • Kommunikation och högkänslighet
 • Stresshantering och utbrändhet
 • Relationer och högkänslighet
 • Energiförståelse
 • Konflikthantering
 • Sorgbearbetning
 • Andningsterapi
 • Meditationstekniker
 • Yoga anpassad för högkänsliga Entreprenörskap och högkänslighet
 • Tillit och tillåtandets konst
 • Styrkesamtal


VID AVSLUTAD UTBILDNING

 • Utbildningen ger diplom vid uppfyllda kriterier enligt följande: Du ska ha deltagit vid alla utbildningstillfällen
 • Du ska ha genomfört 50 terapisamtal
 • Du ska ha läst kurslitteraturen och gjort hemuppgifterna Du har haft fem individuella terapisamtal med oss
 • Du har haft fem handledarsamtal med oss
 • Du har blivit godkänd vid praktiska prov

VAD INGÅR?

 • Fem utbildningsdagar i Malmö och fyra retreat på Österlen
 • Gruppterapi med vägledning i hela gruppen under samtliga träffar
 • Individuell terapi (Fem tillfällen á 60 minuter ord. pris 1 500 kr per session)
 • Handledning (Fem tillfällen á 60 minuter ord. pris 1 500 kr per session)
 • Återkopplingssamtal tre månader efter avslutad utbildning (Ett tillfälle á 60 minuter)
 • Kost och logi under retreaten på Österlen
 • Kurslitteratur


KURSDATUM

 • 16-20 april 2018, utbildningsdagar i Malmö (exkl kost och logi)
 • 12-16 juni 2018, retreat på Österlen (inkl kost och logi)
 • 17-21 september 2018, retreat på Österlen (inkl kost och logi)
 • 14-18 januari 2019, retreat på Österlen (inkl kost och logi)
 • 22-26 april 2019, retreat på Österlen (inkl kost och logi)


KURSTIDER

Utbildningsdagarna i Malmö:
Måndag 14:00-17.00
tisdag - torsdag 09:00-17:00
fredag 09:00-16:00

Retreaten på Österlen:
Från 13:00/14:00 på ankomstdagen till 15:00 på avresedagen

PRIS
99 000 kr (inkl 25 % moms)
Early bird! 89 000 kr (inkl 25 % moms) om du anmäler dig före 31/1 2018

ANSÖKAN
Ansök till utbildningen genom att skicka ett mail till ina@infiniteyoga.se eller malin@infiniteyoga.se, där du beskriver varför du vill gå utbildningen och kort om din bakgrund. Du kan även ringa till Ina på 0736-84 17 97 eller Malin på 0736-24 06 52, om du föredrar det. 

MER INFORMATION
För detaljerat upplägg maila ina@infiniteyoga.se eller ring Ina på 0736-84 17 97 eller Malin på 0736-24 06 52.